An ninh - Quốc phòng

Ngày 25/01/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2021. Tham gia lớp tập huấn có 121 học viên là các đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã thị trấn, chỉ huy các đơn vị dân quân, tự vệ trên địa bàn huyện.

TAP HUAN QUAN SU.00 21 14 40.Still156 1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được quán triệt một số nội dung về kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 của lực lượng vũ trang tỉnh, huyện; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ ngành Trung ương, địa phương; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp lý liên quan về công tác dân quân tự vệ; Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ; thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện và kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh; kiểm tra ném lựu đạn... đồng thời cập nhật những nội dung mới về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự có liên quan; nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, làm cơ sở vận dụng sáng tạo vào công tác và tổ chức thực hiện theo chức trách được giao./.

Thực hiện: Huy Cường – Minh Ánh

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc

Newer news items:

Older news items:

Written by Bùi Tiến Lâm